Jdi na obsah Jdi na menu
 


23/05/2011 u mostu Aziz Aga

 

Naše cesta po Řecku se pomalu krátí a tak se chci pokusit o malou rekapitulaci.
 
Něco už jste si přečetli, něco možná domysleli. Já sama jsem zažila několik velkých okamžiků. Seděla jsem několikrát na nějakém kameni (kterých je tady všude dost a dost) a přemýšlela, jak asi žili lidé, kteří je otesávali, kteří je stavěli, žili v domech z nich postavených. Je mi přitom hrozně smutno, že po mnoha dalších staletích se o tyto kameny již nikdo nestará a místo zachovalého města najdete hromadu balvanů, které možná někdy někam patřily.
Protože jsme nejprve zajeli do Benátek, musím začít tam. Bylo to chvilkami úděsné, ale když se nám podařilo oprostit se od lidí, kterých byly všude stovky, tak jsme viděli i zvláštnosti tohoto města. Usoudili jsme ale, že zase až za deset let. Byli jsme tu totiž naposled v roce 2001. Památky zůstanou, lidí bude možná ještě víc, my budeme zase o něco starší a budeme vše možná pozorovat s větším nadhledem.
Naše první dojmy po vylodění v Řecku byly dost hrozné. Všude samý nepořádek, odpad naházený všude na každém volném místě. Něco jako u nás před zavedením regulovaných skládek. Nejhorší je to kolem velkých měst. Na venkově, kde se velmi rádi pohybujeme, je to lepší.
Olympia. To je něco naprosto neuvěřitelného pro někoho, kdo ještě v Řecku nikdy nebyl. Zase, pro mne velmi zvláštní pocit. Chodili jsme mezi „domy, paláci, chrámy, stadionem“ a přemýšleli o lidech, kteří zde žili. Vlastně o mužích, protože sportovních her v Olympii se ženy nesměly zúčastnit.
Methoni a Koroni – dvě benátské pevnosti, neuvěřitelně veliké, rozbořené, chodili jsme kolem lidí, kteří bydlí v domečcích přilepených na staré zdi těchto pevností a berou to jako samozřejmost. Ano, vůbec se jim nedivím. U nás je to přece také tak. Život jde stále dál a i staré kameny se zase znovu použijí. Jenom někdy trochu špatně a většinou se potom ztratí a při opravách památek jsou nedohledatelné. V kolika domech v různých zemích je zazděno mnoho různých kamenů, které jsou opracované před několika tisíci lety.
Když jsme vjeli do hor, našli jsme mnoho krásných míst, kde by se nám líbilo jako na letním bytě. V každé vesnici je malý udržovaný kostelík, kolem něho lavičky, je vidět, že se tam lidé scházejí a pobývají spolu. To u nás bohužel není. Nějak se nechceme družit.
Hory jsou krásné, některé velmi vysoké, roste v nich mnoho pro nás zvláštních stromů, také kytek, jako např. bramboříky, spousta bylinek, stromů, které ani neznáme. Jak už Ondřej psal, zašli jsme jednu neděli ráno do malinkého kláštera. Mše už byla zřejmě pryč, bylo tam asi pět lidí, kteří uklízeli a popíjeli kávu. Hned nás pozvali ke stolu, dostali jsme kávu frapé, kterou jsme si okamžitě zamilovali a hovořili jsme. Byli velmi milí, jenom ten jazyk je problém. Čeština a řečtina jsou tak odlišné, že se nedá najít vlastně nic podobného. A starší lidé anglicky neumějí.
Přístav Gythio. Toto městečko nás nadchlo už večer, když jsme jím projížděli. Ráno jsme se tam vrátili, došli na skvělý oběd. To byly ty smažené chobotničky, kalamáry a rybičky.
O Epidauros psal velmi podrobně Ondřej.
V neděli jsme navštívili dvě místa, protože nějak nestíháme, plán neplníme a čas se krátí.
Delfy. Kultické město, kde v Apollonově chrámu věštila Pýthie. Seděla na trojnožce nad puklinou v zemi a v transu odpovídala na otázky. Z města jsou opět jenom trosky, kameny pracně posbírané, očíslované, ale opět je jich hromada ztracena. Toto místo pro nás mělo jeden velký zápor – bylo tam moc lidí. Vyhnout se turistickým autobusům je velmi těžké. Muzea a vykopávky, které jsou chráněné nějakým polotem, mají otevírací dobu skutečně velmi omezenou. Nějak se tady nechce nikomu pracovat. Ve 3 hodiny zavřou a nikoho nic nezajímá. Nedovedu si představit, že by se to stalo u nás. A to je tady teplo, dlouho vidět, lidé by klidně chodili ještě po šesté.
Thermopyly. Ty jsme stihly snadno, pomník stojí volně u silnice. Pro nás oba velký zážitek. Najednou jsme stáli na místě, o kterém jsme se podrobně učili na základní škole v dějepise. 1 000 mužů spartských a řeckých a proti nim 1 000 000 mužů perských. Pamatujete ještě? „Poutníče postůj a zvěstuj Lakedaimónským, že my zde ležíme, jak zákon kázal nám.“ Vylezli jsme na malý kopeček, na kterém zbytek sparťanů zemřel a kde leží kámen s tímto nápisem v řečtině. Kdysi to pro nás byla pohádka vyprávěná ve škole, o které jsme si nedovedli nic představit a najednou tady stojíme, vidíme kopeček, moře, vysoké kopce, řeku…
Jeden příjemný pocit z tohoto místa je ale důležitý. Thermopyly, znamená brána. Je tam teplý syrný pramen, ve kterém se dá koupat. Leží tam naložených mnoho lidí, čvachtají se a nikomu se nechce vylézat. Dopadli jsme úplně stejně. Voda je horká, smrdí a je strašně příjemná. Jen je důležité na tom dost dlouhém potoce najít místečko, kde zrovna nikdo není. To uvidíte na fotkách.
Pondělí - Metéora – vznášející se skála. To jsou vysoké skály, na kterých stojí několik klášterů. Dnes jsme jich několik prošli a moc se nám líbily. Jenom těch turistů, kdyby tolik nebylo. Jak tam asi kdysi ti mniši vylezli a dokonce dokázali postavit budovy a žít tam. Dneska jim kazí klid turisté a velké město v nížině pod nimi. Je tam celou noc velký hluk a to k rozjímání asi nepřispívá.
Konec. Napsala jsem slohové cvičení, děkuji každému, kdo vydržel do konce. Jestli se ještě ozveme nevíme, budeme rádi když zítra najdeme internet, abychom toto mohli poslat.
Tak ahoj všem a uvidíme se doma.
Od řeky Víkos a mostu pro muly Azíz Aga v pondělí 23.5.2011
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Complete-System Attention in Delaware Integrative Healthcare

(RobertInedo, 14. 11. 2023 10:13)

Introduction of De Complementary Health care as well as their alternative method to be able to medicine within Middletown, DE

Key Portions:

1. Integrative Remedies Model
-Goodies the complete individual - brain, physique along with character
-Blends traditional and alternative approaches
-Talks about bodily, psychological as well as life-style aspects
-Doctor-patient partnership concentrated upon wellness targets
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Expert services Offered
-Primary treatment and persistent illness supervision
-Chinese medicine, massage, naturopathy
-Diet advising and health instruction
-Meditation therapy, deep breathing and consciousness
-Normal hormone therapy
-4 remedies and visual solutions

3. Key Care Providers
-Dr. Christina Panuccio, Maryland
-Medical professional. Kristin Sniatkowski, Maryland
-Health professional practitioner Teresa Gilman
-Areas of knowledge covered

4. Alternative Health Approach
-All-natural dietary supplements along with medical food
-Cleansing programs
-Stress management as well as way of life adjustments
-Neighborhood workshops as well as well-being activities

5. Medical center Setting
-Peaceful environment conducive to be able to restorative healing
-Soothing beautification and rest and relaxation space
-On site yoga studio
-Local pharmacy of organic solutions

Conclusion:
-Summary of De Complementary Health care's services
-Contact information along with place in Middle village, De

Allow me understand in the event that an individual might such as me in order to increase upon virtually any certain section within far more aspect.

Whole-Body Attention at Delaware Integrative Medical

(RobertInedo, 14. 11. 2023 8:00)

Introduction of De Alternative Health care along with his or her integrative method to be able to remedies within Middletown, DE

Main Areas:

1. Alternative Medicine Design
-Treats the actual whole person - thoughts, body along with character
-Blends traditional along with option techniques
-Talks about physical, psychological and way of life elements
-Doctor-patient relationship centered in wellbeing objectives
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Services Made available
-Main attention as well as continual illness operations
-Acupuncture, therapeutic massage, naturopathic medicine
-Nourishment advising as well as health instruction
-Yoga treatment, relaxation as well as recognition
-Normal junk treatment
-Intravenous therapies along with aesthetic remedies

3. Main Care Vendors
-Dr. Melinda Panuccio, MD
-Doctor. Kristen Sniatkowski, MD
-Nurse practitioner Theresa Gillman
-Locations of expertise protected

4. Alternative Wellness Approach
-Organic dietary supplements along with restorative meals
-Detoxification applications
-Anxiety supervision as well as way of life modifications
-Community workshops along with wellness activities

5. Medical center Environment
-Tranquil environment good to be able to healing
-Relieving decor along with relaxation space
-On-site yoga exercises business
-Local pharmacy of all-natural remedies

Conclusion:
-Recap of De Complementary Medical's providers
-Contact information as well as area throughout Middle village, Del.

Permit myself understand if a person might similar to myself in order to expand upon any particular area within a lot more aspect.

Complete-Body Treatment from Diamond state Integrative Medical

(RobertInedo, 14. 11. 2023 6:50)

Review of Diamond state Complementary Medical along with their own holistic strategy to be able to treatments throughout Middletown, Del.

Main Areas:

1. Complementary Remedies Product
-Goodies the particular complete person - thoughts, entire body and heart
-Combines conventional along with substitute techniques
-Talks about physical, mental as well as lifestyle aspects
-Medical professional-affected individual collaboration centered on wellness targets
https://www.pinterest.com/pin/991354936714391952/
2. Services Offered
-Main attention along with continual illness operations
-Acupuncture, rub down, naturopathic medicine
-Nutrition counseling and wellness teaching
-Yoga exercises treatment, meditation and recognition
-Bioidentical hormone remedy
-Intravenous remedies along with aesthetic remedies

3. Primary Care Vendors
-Dr. Christina Panuccio, MD
-Medical professional. Kristen Sniatkowski, Maryland
-Health professional practitioner Teresa Gillman
-Locations of skills included

4. Holistic Health Strategy
-Natural dietary supplements and restorative food
-Body cleanse programs
-Anxiety supervision along with lifestyle changes
-Neighborhood training courses along with well-being activities

5. Medical center Setting
-Soothing setting conducive in order to healing
-Relieving decor as well as rest and relaxation room
-Onsite yoga exercises studio
-Local pharmacy of all-natural solutions

Realization:
-Summary of De Alternative Medical's expert services
-Contact information and area within Middleton, Del.

Permit me recognize when an individual would certainly like everyone to broaden on any specific portion throughout far more fine detail.

Educating Ones Pet Utilizing Leader Reactions

(Milfordrut, 12. 11. 2023 10:00)

Review of Leader Reactions dog education ideology and methods. That they concentrate upon positive motivation although setting up the particular owner because load up head.

Key Portions:

1. Alpha Reactions Training Method
-Utilizing dog's all-natural load up behavior in order to respect user because leader
-Good reinforcement techniques
-Compensate-based training methods
-Understanding canine mindset along with habits
-Customized coaching programs regarding each canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Conformity Education
-Fundamental instructions - remain, continue to be, arrive, hindfoot, lower
-Lead education for jogging correctly
-Curbing bouncing, nipping, woofing
-Interpersonal interaction along with additional canines as well as folks
-Off-leash control

3. Habits Changes
-Coping with difficulty behaviors - aggression, anxiety, eating, digging, and so forth.
-Correcting unsatisfactory habits
-Coping with animated along with high power canines
-Education regarding splitting up anxiety

4. Specialized Training
-Services pet planning
-Therapy pet recognition
-Guard canine fitness and health
-Diagnosis along with tracking abilities
-Seeking pet proficiency
-Opposition and demonstrate training

5. Within-Home and Kennel Training
-Exclusive within-property sessions
-Time training and pet software
-Team courses at their coaching facility
-Twenty-four/Several trainer support regarding ship owners

Bottom line:
-Overview of Dominant Instincts' encounter along with adaptable education expert services
-Contact details with regard to evaluations as well as costs

Permit me recognize if you would similar to everyone to be able to broaden or even add more particulars about just about any particular section.

Training Your Dog With Leader Reactions

(Milfordrut, 12. 11. 2023 4:32)

Review of Leader Instincts dog coaching thinking as well as techniques. That they focus upon constructive encouragement while creating the actual owner because bunch head.

Main Sections:

1. Alpha Behavior Coaching Approach
-Using puppy's all-natural load up instincts to be able to regard owner because leader
-Good encouragement techniques
-Incentive-based education techniques
-Comprehension canine perception as well as behaviors
-Custom made education programs for each pet
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Conformity Coaching
-Basic instructions - take a seat, stay, appear, hindfoot, down
-Lead training with regard to walking adequately
-Controlling getting, nipping, barking
-Socialization with some other puppies and folks
-Away from-leash control

3. Behavior Changes
-Dealing with issue habits - aggression, nervousness, gnawing, searching, and so on.
-Correcting unsatisfactory routines
-Coping with excitable and high vitality dogs
-Training for splitting up stress and anxiety

4. Specialized Training
-Service pet processing
-Therapies canine accreditation
-Guard dog conditioning
-Diagnosis along with following abilities
-Hunting canine effectiveness
-Rivals and show training

5. In-Home as well as Kennel Education
-Exclusive throughout-house sessions
-Day training and boarding software
-Team instruction at their training facility
-24/7 coach support for boarders

Realization:
-Overview of Leader Reactions' knowledge and adaptable training expert services
-Get hold of information with regard to examining as well as charges

Let everyone know in the event that a person might such as everyone in order to broaden or perhaps include more details about virtually any particular section.

Training The Dog Utilizing Dominant Reactions

(Milfordrut, 12. 11. 2023 1:09)

Overview of Alpha Instincts dog coaching ideology along with approaches. These people focus upon positive reinforcement although establishing the actual owner since pack leader.

Primary Sections:

1. Dominant Behavior Education Strategy
-Making use of dog's all-natural pack behavior to be able to respect proprietor because innovator
-Constructive motivation strategies
-Reward-structured education techniques
-Comprehension dog perception as well as manners
-Custom made training plans with regard to every dog
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Coaching
-Basic commands - take a seat, continue to be, arrive, hindfoot, down
-Teather education for strolling correctly
-Curbing bouncing, biting, woofing
-Interpersonal interaction with other dogs along with people
-Away from-leash handle

3. Habits Alteration
-Dealing with difficulty manners - anger, anxiety, eating, digging, etc.
-Fixing undesirable practices
-Coping with enthusiastic as well as higher energy puppies
-Education regarding spliting up nervousness

4. Specific Training
-Assistance dog planning
-Therapies pet recognition
-Safeguard canine health and fitness
-Recognition as well as monitoring abilities
-Hunting canine proficiency
-Opposition as well as display training

5. Throughout-Home along with Boarding Training
-Personal throughout-home classes
-Time coaching as well as pet applications
-Team instruction in his or her education facility
-Twenty four/6 trainer help with regard to ship owners

Bottom line:
-Overview of Alpha Instincts' experience along with adaptable education services
-Contact info for evaluating along with charges

Permit myself know if you would like everyone in order to increase or even include far more details upon virtually any certain portion.

Coaching Your Pet Together with Alpha Behavior

(Milfordrut, 12. 11. 2023 0:01)

Review of Dominant Reactions canine education thinking along with approaches. These people concentrate on constructive reinforcement although creating the actual user as load up innovator.

Primary Areas:

1. Leader Behavior Coaching Method
-Utilizing pet's natural load up reactions to value proprietor since innovator
-Constructive motivation techniques
-Compensate-based training methods
-Understanding canine psychology as well as manners
-Custom made training programs with regard to each canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Compliance Coaching
-Simple commands - sit, continue to be, arrive, heel, lower
-Lead training regarding walking correctly
-Controlling getting, pinching, too much barking
-Interpersonal interaction together with additional canines along with people
-Off-leash control

3. Habits Modification
-Addressing issue habits - anger, anxiety, gnawing, burrowing, and so forth.
-Rectifying unsatisfactory practices
-Managing enthusiastic along with high vitality canines
-Training for splitting up stress and anxiety

4. Specific Education
-Assistance canine preparation
-Remedy canine accreditation
-Defend canine health and fitness
-Detection and monitoring skills
-Seeking dog proficiency
-Rivals as well as display training

5. Throughout-Home along with Pet Training
-Exclusive in-home periods
-Time coaching along with boarding software
-Team classes in their own coaching service
-Twenty-four/6 trainer support with regard to boarders

Bottom line:
-Review of Dominant Reactions' encounter and adaptable education expert services
-Get in touch with information for evaluating and pricing

Allow myself understand when an individual would like myself to expand or perhaps put a lot more information on any specific section.

Training The Puppy Together with Dominant Behavior

(Milfordrut, 11. 11. 2023 22:51)

Overview of Alpha Behavior pet education thinking along with techniques. That they concentrate in good encouragement although setting up the proprietor since bunch leader.

Key Portions:

1. Dominant Reactions Coaching Approach
-Making use of dog's all-natural bunch reactions to be able to respect user as leader
-Constructive motivation methods
-Compensate-dependent education methods
-Knowing puppy psychology along with manners
-Personalized education ideas for each canine
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Conformity Training
-Fundamental instructions - sit, keep, come, heel, lower
-Teather education regarding jogging correctly
-Controlling jumping, pinching, woofing
-Socializing together with some other puppies along with folks
-Off-leash handle

3. Behavior Alteration
-Addressing problem habits - hostility, nervousness, eating, burrowing, and so forth.
-Rectifying unwanted routines
-Controlling animated and substantial vitality puppies
-Training regarding splitting up stress and anxiety

4. Specialized Education
-Services dog processing
-Remedy pet accreditation
-Guard canine conditioning
-Diagnosis and tracking skills
-Searching for pet efficacy
-Opposition as well as display training

5. In-Home as well as Boarding Coaching
-Exclusive within-property sessions
-Time education as well as pet software
-Team classes from their coaching facility
-Twenty four/Several coach assistance regarding companies

Conclusion:
-Overview of Alpha Behavior' knowledge and multipurpose education services
-Get in touch with details with regard to evaluating and charges

Let everyone know in the event that an individual would certainly like me to broaden or perhaps include more particulars about just about any particular section.

Training Ones Dog Together with Leader Reactions

(Milfordrut, 11. 11. 2023 14:20)

Review of Leader Reactions canine education philosophy and approaches. That they focus on constructive motivation while creating the particular proprietor because pack leader.

Main Areas:

1. Dominant Behavior Training Method
-Using puppy's all-natural bunch reactions to value user as head
-Constructive reinforcement strategies
-Reward-based training techniques
-Understanding puppy mindset and manners
-Custom made education plans with regard to each and every pet
https://twitter.com/alpha_instincts
2. Obedience Training
-Basic orders - remain, continue to be, arrive, back heel, down
-Leash education for strolling adequately
-Curbing bouncing, biting, too much barking
-Interpersonal interaction along with some other dogs along with people
-Away-leash manage

3. Habits Changes
-Coping with issue habits - hostility, nervousness, chewing, searching, and so forth.
-Rectifying unsatisfactory routines
-Managing enthusiastic along with higher vitality canines
-Education with regard to separation anxiety

4. Customized Training
-Service pet processing
-Therapies pet recognition
-Safeguard canine conditioning
-Detection as well as tracking skills
-Seeking canine effectiveness
-Rivals along with demonstrate education

5. In-Home and Boarding Coaching
-Exclusive within-house classes
-Evening training and boarding programs
-Team courses at their own education facility
-Twenty four/Several instructor help regarding boarders

Realization:
-Introduction of Alpha Reactions' encounter and adaptable training expert services
-Get in touch with details for evaluations and pricing

Permit everyone understand in the event that a person might similar to everyone to increase or include a lot more details upon just about any certain portion.

thanks, interesting read

(Thomasbluby, 9. 11. 2023 1:21)

interesting post

very interesting, but nothing sensible

(Kennethtum, 4. 11. 2023 14:01)

don't think anything

приворот на тоску по любимой - приворот продаж

(Matthewhab, 26. 10. 2023 17:11)

привороты мужчин к вдовам
обряд на венчание приворот
защита любимой приворота
приворот оплата по результату в москве
как отличить настоящего мага от
стать настоящим магом
приворот действующий и на всегда
любовная магия приворот девушки
приворот отворот без вреда
безопасный любовный приворот на парня
сильный приворот действует 100
привороты свекрови на сына
черный приворот парня по фото на расстоянии
нужно снимать приворот с мужа
определить приворот на человеке


https://privorot-magiya.ru
люди делающие приворот
муж ушел приворот
привороты сильные и быстро эффективные
приворот мужа на всю жизнь
снятие приворота по фотографии с сына
быстрые привороты заклинания
помогите вернуть мужа в семью приворот
приворот на вечно по фото
сильные привороты на фото для парней
нужен любовный приворот
приворот по настоящему
ислам и приворот
настоящий черный маг
приворот мужчины экстрасенс
любовный приворот с оплатой по результату


приворот для встреч парня
сильный и надежный приворот
приворот парня на расстоянии по из телефона
приворот любимого до подруги
настоящие маги кто поможет
сильный приворот на парня который не снять
приворот мужчины на замужество
помогите нужен черный приворот
очень нужен приворот
приворот воронежская область
приворот на встречу человека
привороты не отпустит
белый приворот на любовь на расстоянии
черная магия обряды для приворота
приворот чтобы забыть любимого

приворот на любовь к любимому - сколько снимать приворот

(Matthewhab, 26. 10. 2023 17:06)

очень действенный сильный приворот
привороты на парня приворожить
убрать привязки от приворота
сильный приворот на возврат мужа по фото
бывшая жена делает приворот
заклинанье приворот парня
приворот у бабки
приворот по черному по фото
только приворот и лечение
приворот чтобы муж любил свою жену
приворот обратить на себя внимание
муж охладел приворот
приворот при помощи ребенка
заклинание приворота всех парней
приворот на возврат к жене


https://privorot-magiya.ru
сделать приворот в краснодаре
рассорка снимает приворот
белый приворот на фотографию
сильные и простые привороты мужчин
обряд приворота действующий
действия приворота не девушку
приворот мужа навсегда
приворот бабы
приворот заставить думать о тебе
приворот на мужа чтоб жену люби
гадалки приворот уфа
действенные привороты парня на расстоянии
приворот на имя и дату рождения
экстрасенсы любовные привороты
приворот чтобы муж не уходил


любовные привороты по вуду
сделаю действующий приворот
заклинания для приворотов на парней
приворот чтобы развелся
система приворотов
быстрый приворот по черной магии
найти сильную ведьму для приворота
приворот на любовь по телефону
приворот провести
бабушки и привороты
привороты на любовь в белой магии
сильный приворот на смерть который нельзя снять
смерть заказчика приворота
снять приворот от парня
приворот две фотографии

экстрасенс о приворотах - экстрасенсы и приворот

(Matthewhab, 26. 10. 2023 17:01)

приворот на девушку чтоб вернулась
приворот замужней девушке
приворот чтоб не развелись
приворот парня к гею
привороты в благовещенске
сильные привороты на фото для парней
привороты на женатого мужчину на секс
сильный приворот который невозможно снять
снимали приворот вернулся
сделать приворот в курске
привороты в ростове делают
приворот на подкову
сделать приворот в рождения
любовные привороты на мусульман
определить любовный приворот


https://privorot-magiya.ru
приворот с быстрым действием
любовные приворота сибирской целительницы
ивановская область приворот
действующие привороты для женщин
приворот на фото с любимым
приворот для примирения с любимым
убрать присушки и привороты
сильный действенный приворот на женатого мужчину
приворот у мастера
приворот сожителя
есть настоящие маги в москве
приворот на притягивание мужчин
сделать приворот на мусульманина
приворот по имени отца
сроков наступления результата приворота


сделать приворот любимого по фото
сильный приворот на разлуку
сильный приворот парень парня
сексуальный приворот любимого
приворот бывшего по фото
приворот простой и эффективный
2 мага делают приворот
сильнейшие привороты и обряды на любовь
сильный приворот чтобы девушка вернулась
приворот женщины на любовь по фото
сильнейший и действующий приворот на любовь
приворот к свекрови
приворот на любимого чтобы женился
приворот для отца
приворот чтобы муж полюбил свою жену снова

приворот на любовницу по фото - приворот на мобильном

(Matthewhab, 23. 10. 2023 22:00)

маг приворот по фото
приворот чтобы девушка тосковала
приворот чтобы мужа тянуло до
приворот чтобы мужчина хотел только тебя
колдуны и привороты
отворот приворот на соперницу
снять наложенный приворот
вред приворота для человека
убрать свой приворот
приворот девушки для любви по фото
сделать приворот чтобы развестись
мать сделала приворот сыну
не бывает белых приворотов
белый приворот человека
снять приворот с парня по фото


https://privorot-magiya.ru
черный приворот на любовь на девушку
союз настоящих магов россии
проверенные черные привороты
как стать настоящим магам
приворот любимого без магии
приворот в обнинске
вернуть приворот обратно
очистить мужа от приворота любовницы
магия результаты приворотов
снять приворот с мужа сделанный женой
фотографии обряда приворота
приворот в братске
черные привороты и черная магия
снять сильный приворот по фото
настоящий маг приворот


сильный приворот на тоску на мужчины
приворот мужа на порог
приворот на власть
привороты легко и просто
парню сделан приворот
привороты для возврата в семью
найти приворот на мужа
очень сильные и действенные привороты
постоянно думаю о ней может приворот
сильный приворот чтобы жена вернулась
приворот онлайн маги
сильнейшие черные привороты ритуалы
приворот на коллег
магия простые привороты
ставрополь снятие приворота

Транспортная логистика перевозка грузов схема

(FrankLit, 7. 10. 2023 15:25)


Логистика грузоперевозок – это комплексная система организации, управления и контроля перемещения товаров и грузов от отправителя к получателю. Она играет важную роль в современной экономике, обеспечивая эффективность и оптимизацию процессов доставки.Для начинающих, важно понять основные задачи, функции и виды логистики грузоперевозок.
Функции логистики грузоперевозок?
1. Планирование 2. Организация 3. Контроль 4. Оптимизация
Виды логистики грузоперевозок?
1. Дорожная логистика 2. Железнодорожная логистика 3. Морская логистика 4. Авиационная логистика 5. Мультимодальная логистика
В компании YAPONOMOTORS, учтены все основные моменты логистических услуг на профессиональном уровне, более подробно на сайте https://yaponomotors.ru
Таким образом, логистика грузоперевозок является неотъемлемой частью современного бизнеса, способствующей более эффективной и экономически выгодной доставке товаров. Начинающим в этой области важно изучить основные задачи, функции и виды логистики грузоперевозок для успешного управления процессом доставки.
Будем рады сотрудничеству!

книги логистика грузоперевозки
днс логистика грузоперевозки
логистика грузоперевозок вакансии
обучение логистики грузоперевозок с нуля
логистика грузоперевозок для начинающих обучение с нуля

Exactly how to Find Authentic plus Accredited Online Gaming Pages

(RonaldDooth, 6. 10. 2023 20:47)

To be able to have fun with genuine income gambling games, players put right up this wager for every angle plus after that press rotate to be able to established the reels in movements. Winnings usually are credited for you to this bill sense of balance which often could possibly be cashed available as per that web page's conditions. Many games offer added bonus spins, multiplicative successes, plus entertaining bonus rounds.
It is just important for you to users to be able to simply risk responsible quantities any time actively playing real funds slots online. Protected spending restrictions must be established plus cutbacks must possibly be covered per treatment. Pages along with intelligent gambler security methods offer down payment restrictions, time-out periods, and self-exclusion choices.

Regulation and Licensing

Gaming sites require accreditation plus legislation to purpose legally. A number of reliable platforms carry the required permits coming from authorities like This particular language, Gibraltarian, Alderney, and that BRITISH. These kind of authorities necessitate safe methods. Players should make sure just about any possible page contains qualifications through genuine licensing techniques prior to lodging money. Deregulated platforms together with zero supervision can possibly end up being dangerous and rip-offs.

Throughout conclusion, on-line gambling sites give interactive, virtual pai gow poker play together with comfort and alleviate. However users want to be able to possibly be mindful regarding responsible betting along with must carefully assess sites for legitimacy plus certification just before completing way up. Following smart methods allows one for you to take pleasure in slots securely on-line.
https://anotepad.com/notes/cb65we76
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/c1c79c46-2844-4fae-8e4f-3d9508fb0df8
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/fd20e40d-fe02-41e0-8dd0-a5228d4707a5
https://notes.io/qWie3
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/b992515b-ae33-480c-a9a1-ce8128766e92

https://hester-newell.blogbright.net/anjeonhan-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-pilyohan-modeun-geos-jaemiissneun-dijiteol-seulros-peulreireul-wihan-wanbyeoghan-maenyueol
https://gade-collins.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-pilsu-annae-jaemiissneun-onrain-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-wanbyeoghan-jicimseo
https://www.folkd.com/submit/ariabookmarks.com/story864482/%EB%A7%A4%EB%A0%A5%EC%A0%81%EC%9D%B8-%EC%A3%BC%EC%A0%9C%EC%9D%98-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EA%B2%8C%EC%9E%84-%ED%83%90%EB%82%98%EB%8A%94-%EC%9E%AC%EB%AF%B8%EA%B3%BC-%ED%99%95%EB%A5%A0%EB%A5%BC-%EC%A6%90%EA%B2%A8%EB%B3%B4%EC%84%B8%EC%9A%94/
https://www.openlearning.com/u/pughkincaid-rvu0ya/blog/01234567891011
https://notes.io/qWiw6

https://truckwasp17.bravesites.com/entries/missing-category/%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%90%9C-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EA%B2%80%ED%86%A0%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EB%AA%A8%EB%93%A0-%EA%B2%83-%EC%A6%90%EA%B1%B0%EC%9A%B4-%EB%AA%A8%EB%B0%94%EC%9D%BC-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%A5%BC-%EB%AA%A9%EC%A0%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%99%84%EB%B2%BD%ED%95%9C-%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC
https://click4r.com/posts/g/12229467/
https://fournier-riber.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-seontaege-daehan-modeun-geos-jaemiissneun-dijiteol-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-gunggeugjeogin-gaideu
https://notes.io/qWys1
https://click4r.com/posts/g/12232487/

https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/284d3de0-95c4-4307-bba6-834402fad97d
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/a0395a55-1df0-4092-a3e9-a99baba538ea
https://notes.io/qDEng
https://te.legra.ph/안전한-슬롯-사이트-선택에-대한-필수-안내-즐거운-모바일-슬롯-추구를-위하여-이상적인-가이드-09-07
https://rentry.co/cv9a9

All You Must for Understand About Internet Gambling Sites

(RobertVed, 6. 10. 2023 15:47)

To be able to play real income gaming offerings, players put right up the stake for every rotate plus then push rotate to fixed that reels in movements. Winnings will be added to this consideration sense of balance that may end up being redeemed out according to this site's conditions. A number of offerings provide extra revolves, multiplier victories, and interactive added bonus models.
It's important for you to players for you to just possibility conscientious amounts when enjoying real income video poker machines online. Safe investing limits ought to end up being identified and losses ought to end up being covered for every treatment. Pages together with smart player protection techniques give put in restrictions, time-out cycles, plus do it yourself-exclusion options.

Regulation along with Licensing

Slot sites require accreditation and legislation to run legally. Many trustworthy platforms carry entitlements coming from powers such as Maltese, Regular spanish, Route, and the GREAT BRITAIN. These kind of police mandate safe methods. Users must ensure any potential platform contains qualifications coming from real licensing systems before lodging funds. Deregulated sites along with simply no direction can possibly end up being unsafe and rip-offs.

Within overview, online gaming platforms provide involved, simulated slots enjoy with comfort plus ease. But users require to possibly be thoughtful regarding dependable betting plus must meticulously assess platforms for you to validity along with accreditation just before signing right up. Following intelligent practices makes it possible for just one to be able to enjoy pai gow poker properly on the internet.
https://click4r.com/posts/g/12235351/
https://click4r.com/posts/g/12235504/
https://iridescent-jasmine-wzm80r.mystrikingly.com/blog/543a9da8167
https://notes.io/qWuEn
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/14bcfb9b-0e11-4bc1-b7d1-19a6eefc5fca

https://click4r.com/posts/g/12235755/
https://harrell-frazier.federatedjournals.com/anjeonhan-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-pilsu-annae-heungmijinjinhan-dijiteol-seulros-cugureul-mogjeogeuro-isangjeogin-maenyueol
https://notes.io/qWiw6
https://bubblekite28.bravesites.com/entries/missing-category/%EB%94%B0%EB%9C%BB%ED%95%9C-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EA%B2%B0%EC%A0%95%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%9C-%EB%AA%A8%EB%93%A0-%EA%B2%83-%ED%9D%A5%EB%AF%B8%EC%A7%84%EC%A7%84%ED%95%9C-%EB%AA%A8%EB%B0%94%EC%9D%BC-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%A5%BC-%EB%AA%A9%EC%A0%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%99%84%EB%B2%BD%ED%95%9C-%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/43901895-53e0-4ec2-ba74-b6c9d18f129d

https://telegra.ph/안전한-슬롯-사이트-결정에-대한-필수-안내-즐거운-모바일-슬롯-추구를-위하여-궁극적인-가이드-10-05
https://te.legra.ph/안전한-슬롯-사이트-검토에-대한-필수-안내-즐거운-온라인-슬롯-플레이를-위하여-완벽한-가이드-10-05
https://anotepad.com/notes/87hb6f4x
https://notes.io/qWiJs
https://truckwasp17.bravesites.com/entries/missing-category/%EB%B3%B4%ED%98%B8%EB%90%9C-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EA%B2%80%ED%86%A0%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EB%AA%A8%EB%93%A0-%EA%B2%83-%EC%A6%90%EA%B1%B0%EC%9A%B4-%EB%AA%A8%EB%B0%94%EC%9D%BC-%EC%8A%AC%EB%A1%AF-%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%A5%BC-%EB%AA%A9%EC%A0%81%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%99%84%EB%B2%BD%ED%95%9C-%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC

https://bronze-apple-wm90hl.mystrikingly.com/blog/80c66794bb8
https://anotepad.com/notes/j5mhe65m
https://click4r.com/posts/g/11794245/
https://lane-werner.federatedjournals.com/anjeonhan-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-modeun-geos-jaemiissneun-mobail-seulros-peulreireul-wihan-gunggeugjeogin-gaideu
https://telegra.ph/따뜻한-슬롯-사이트-선택에-대한-모든-것-흥미진진한-디지털-슬롯-추구를-위한-완벽한-가이드-09-06

Online Slot Pages - A Complete Guide

(AlfredoOxync, 5. 10. 2023 22:12)

For you to play authentic funds gaming titles, players set up this wager for each spin along with subsequently click spin for you to set this wheels with movements. Winnings usually are credited to that account equilibrium that may be transformed available according to this website's terms. Several offerings offer extra revolves, multiplicative victories, plus involved bonus circuits.
It's crucial for you to players for you to just risk conscientious amounts when actively playing authentic money video poker machines on-line. Safe spending restrictions should possibly be predetermined along with losses must possibly be topped for every treatment. Platforms along with intelligent participant safety methods give deposit restrictions, timeout periods, and do it yourself-differentiation alternatives.

Regulation and Licensing

Slot platforms need certification and regulation for you to run under legal standing. Many reliable platforms hold entitlements through jurisdictions for instance Malta, Regular spanish, Alderney, along with that BRITISH. These kind of experts require risk-free methods. Players should ensure just about any possible platform holds qualifications through authentic licensing techniques just before lodging funds. Deregulated platforms together with zero direction may most likely be hazardous and frauds.

Throughout conclusion, on-line gaming pages give interactive, simulated video poker machines have fun with with comfort plus alleviate. But gamblers need to be able to be thoughtful of dependable gambling along with must meticulously evaluate sites to get authenticity and accreditation before deciding upon way up. Following wise methods makes it possible for a single for you to enjoy slots securely online.
https://notes.io/qWieU
https://gade-collins.federatedjournals.com/ddaddeushan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-jaemiissneun-onrain-seulros-gyeongheomreul-wihayeo-wanbyeoghan-jicimseo
https://anotepad.com/notes/cb65we76
https://huber-mcintosh-2.technetbloggers.de/anjeonhan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-jeulgeoun-dijiteol-seulros-cugureul-mogjeogeuro-isangjeogin-maenyueol
https://mcguire-lodberg.blogbright.net/bohodoen-seulros-saiteu-gyeoljeonge-daehan-pilsu-annae-jeulgeoun-mobail-seulros-cugureul-wihayeo-wanbyeoghan-gaideu

https://bruhn-fallesen-3.technetbloggers.de/anjeonhan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-pilsu-annae-jeulgeoun-onrain-seulros-cugureul-wihayeo-gunggeugjeogin-maenyueol
https://telegra.ph/보호된-슬롯-사이트-선택에-대한-모든-것-즐거운-온라인-슬롯-추구를-위한-완벽한-매뉴얼-10-05
https://rentry.co/naxfi
https://anotepad.com/notes/i3q57sj8
https://vognsen-rooney.federatedjournals.com/anjeonhan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-pilyohan-modeun-geos-heungmijinjinhan-dijiteol-seulros-cugureul-wihayeo-isangjeogin-gaideu

https://anotepad.com/notes/w7f945kj
https://coral-banana-ws82fd.mystrikingly.com/blog/ab2bb22b65d
https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/d5dc0b9e-e637-4e64-bcb9-9411de932b77
https://bengtsson-mattingly-3.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-jaemiissneun-onrain-seulros-peulreireul-mogjeogeuro-wanbyeoghan-maenyueol
https://anotepad.com/notes/4nqmn2p5

https://te.legra.ph/안전한-슬롯-사이트-선택에-대한-필수-안내-재미있는-모바일-슬롯-추구를-목적으로-이상적인-매뉴얼-09-06
https://anotepad.com/notes/8maw288e
https://ulriksen-hwang.federatedjournals.com/anjeonhan-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-jaemiissneun-dijiteol-seulros-peulreireul-mogjeogeuro-wanbyeoghan-jicimseo
https://duggan-dreyer.federatedjournals.com/bohodoen-seulros-saiteu-geomtoe-daehan-modeun-geos-jeulgeoun-mobail-seulros-gyeongheomreul-mogjeogeuro-gunggeugjeogin-gaideu
https://sensible-hawk-wntxn8.mystrikingly.com/blog/188fde5e98c

nothing special

(Daviddes, 26. 9. 2023 3:54)

interesting post